Generalforsamling 2018

Klubhuset anno 2016

Generalforsamling 2018

Alle Olympianere inviteres til generalforsamling i klubhuset den 28. februar 2018. Vi starter kl. 18.

Ny kasserer

Linda vælger desværre ikke at genopstille i år, og derfor er klubben på udkig efter en ny kasserer. Det er ikke den tungeste bestyrelsespost, da kontingent, medlemstal osv. hører under Næstformanden.

Opgaverne består i at være kassemester i klubben, og det meste kan klares via mailkommunikation. Endelig er der nogle regnskaber mod årsafslutning, men der skal nok være hjælp til dette også. Hvis der sidder en Olympianer derude, som vil hjælpe klubben videre gennem de næste to år med denne post, er man meget velkommen til at kontakte Formanden eller Næstformanden.

Kontingent

Den 1. februar kører vores automatiske kontingentsystem, som alle aktive medlemmer er en del af. Når man har betalt sin kontingent, er man berettiget til at deltage til generalforsamlingen.

Skulle man mod forventning ikke modtage mail omkring betaling af kontingent, kontakt gerne Jacob Morell.

Desværre har vi ikke fået nogle passive medlemmer ind i systemet endnu, men hvis man som passiv medlem læser denne, må man meget gerne kontakte Næstformanden på jacobmorell.bkolympia1921@gmail.com med oplysninger omkring navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer samt mailadresse. Herefter kan I oprettes og komme med i kørslen 1. februar.

Forslag til generelforsamlingen

Indkomne forslag skal som altid være i hænde senest 8 dage før til Formanden, altså 20. februar 2018. Herefter vil eventuelle vedtægtsændringer blive taget op til selve mødet ligesom der vil være formandens beretning, fremlæggelse af årsregnskab og som altid, Olympia’s slagsang.

Alle, aktive som passive, medlemmer registreret i KlubOffice, vil få tilsendt en mail om generalforsamlingen.

Hvis du vil være medlem af Bk. Olympia 1921 kan du melde dig ind her: