Opstart 2018

Klubhuset anno 2016

Opstart 2018

Klubben havde tirsdag den 9. januar et opstartsmøde for alle spillerne, hvor vi var 25 fremmødte. Her havde vi mulighed for at hilse på den nye træner, Bo, samt sige pænt goddag til et par nye spillere.

Afgående træner, Allan, bød pænt velkommen og fortalte lidt om ansættelsen af Bo, hvorefter Bo tog over med sine tanker for udviklingen af klubben. Bo ser meget frem til første træningspas, som er på tirsdag d. 16. januar 2018 kl. 19 – mødetiden er 18.30 i omklædning 19.

Bo fortalte lidt om træningsmodstanderne og om sit ønske til at opbygge en god træningskultur i klubben.

Til sidst gik undertegnede på med de kedelige informationer omkring kontingent. For her den 1. februar kører vi endnu en kørsel for alle de medlemmer, som vi har registreret korrekt i KlubOffice. De aktive skal betale 450 kr., mens de passive skal betale 250 kr. for hele året.

Når man har betalt sin kontingent, er der generalforsamling i klubben den 28. februar 2018, hvor alle klubbens medlemmer er velkomne. Der vil traditionen tro blive serveret mad ligesom vedtægter og dele af bestyrelsen er på valg. Mere information følger ligesom vi agter at sende mails rundt til de medlemmer, som vi har mails på.

Hvis man efter 1. februar ikke har modtaget en mail omkring betaling af kontingent, bedes man kontakte Jacob Morell, hvorefter vi finder en løsning på det.