Generalforsamlingen 2020

Generalforsamlingen 2020

Olympia afviklede i går sin årlige generalforsamling.

15 personer var mødt op inkl. bestyrelsesmedlemmerne.

Generalforsamlingen forløb planmæssigt, og der blev vedtaget følgende ændringer:

 • Tilføjelse af paragraf 17 i vedtægterne – enstemmigt vedtaget:
  “Bestyrelsen godkender alle indkøb af alt spillemateriale. Herunder samhandelsaftaler, tøj, bolde, logo, farver, etc.”
 • Ny Voksen (18+) kontingentsats: 595 kr. halvårligt (+5 kr. gebyr) – enstemmigt vedtaget
 • Ny Ungdom (Under 18) kontingentsats: 350 kr. halvårligt (+5 kr. gebyr) – flertals vedtaget
 • Ny Passiv kontingentsats: 300 kr. årligt – enstemmigt vedtaget
 • Ny sats for lukkede hold: 5.500 kr. halvårligt – enstemmigt vedtaget.
 • Bestyrelsesændringer
  • Jacob Morell genvalgt
  • Kim Pedersen valgt til kasserer
  • Mikkel Holt valgt til revisor

Under eventuelt var der en masse fine forslag, som bliver taget til efterretning.

Blandt de vigtigste ændringer er §17 i vedtægterne, som skal sikre ensretning blandt klubbens hold.

Derudover er der som nævnt forhøjelse af kontingent, som gælder d.d. Disse ændringer skal hjælpe til, at pengekassen ikke drænes og være med til at sikre klubbens fremtid. Selvom satserne stiger, er vi stadig billigere end mange naboklubber på Amager.