Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022

Vi indkalder til generalforsamlingen den 23. februar 2022 med start kl. 18. Det foregår som altid i klubhuset.
Agendaen er lige som tidligere år, og evt. forslag skal sendes til formanden, Henning Bloch.
Medlemmer, som har betalt sin kontingent, er velkomne til at deltage.
Vores kasserer, Kim Pedersen, genopstiller desværre ikke, og vi skal derfor bruge et nyt medlem til bestyrelsen og den post.
Vel mødt!